آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای دو دیدار هفته های چهاردهم و پانزدهم داماش در برابر استقلال آبی ب تهران و پتروکیان شوشتر صادر شد.

 

به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان ، دیدار تیم های پتروکیان شوشتر و داماش گیلان مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ برگزار شد تیم داماش گیلان  به دلیل دارا بودن ۶ بازیکن اخطاری به استناد ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ ۲۶ میلیون ریال محکوم شد.

مسعود روزبهانی بازیکن شماره ۷۷ تیم داماش گیلان  به دلیل رفتار زننده و اهانت به داور مسابقه که منجر به اخراج وی شد به ۳ جلسه محرومیت و ۵ میلیون ریال جریمه نقدی ، محمد مختاری بازیکن شماره ۲۰ تیم داماش گیلان به علت رفتار زننده و اهانت به داور مسابقه به ۲ جلسه محرومیت و ۵ میلیون ریال جریمه نقدی و حسین حاجی پور سرپرست تیم داماش گیلان  به دلیل ورود غیر قانونی به داخل زمین مسابقه و اعتراض منجر به اخراج و تکرار این تخلفات در پایان مسابقه به ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

همچنین تیم پتروکیان شوشتر به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم داوری و در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی ، به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار داماش گیلان و استقلال آبی “ب” در حالی برگزار شد که مهدی ایوبی، ،محمد عظیمی، داود چهارمحالی بازیکنان تیم استقلال آبی “ب” رفتارهایی مبنی بر برخورد زننده نسبت به داور مسابقه صورت دادند  . طبق بند ۵ ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی هرکدام از  نامبرگان به ۲ جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و منفردا به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
گفتنی است ، امین آقالو بازیکن تیم استقلال آبی “ب” به دلیل رفتار زننده نسبت به تماشاگران تیم مقابل که موجب تحریک آنان شد، به استناد ماده ۵۵ آیین نامه انضباطی به ۳ جلسه محرومیت و پراخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

لازم به ذکر است تیم داماش گیلان به دلیل فحاشی تماشاگران  و به موجب ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین بنا به اعلام کمیته انضباطی کلیه آرای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.