رئیس فدراسیون فوتبال در نامه هایی جداگانه از رئیس هیات فوتبال گیلان و کمیته داوران فدر اسیون فوتبال خواهان ارائه گزارش جامع درباره اتفاقات دیدار دو تیم داماش گیلانیان و نیروی زمینی شد.

به گزارشوارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس هیات فوتبال استان گیلان و کمیته داوران فدراسیون فوتبال خواهان ارائه گزارش های جامع درباره جزئیات برگزاری و همچنین مباحث داوری با توجه به ضعف مشهود صورت گرفته در قضاوت مسابقه، در اسرع وقت شد.