وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان: تمرینات داماش گیلان از هجدهم خرداد آغاز می شود.

 
علی احمدی سراوانی مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان در گفتگو با خبرنگار وارش اسپرت ضمن بیان مطلب فوق افزود: کلیه بازیکنانی که در لیست اعلامی توسط باشگاه از آنان نام برده شده بود ، روز یکشنبه در تمرینات باید حضور یابند.
 
وی افزود: بازیکنانی که درخواست صدور رضایت نامه و یا توسیه حساب مالی دارند ، نیز می توانند از روز شنبه هفدهم خرداد به دفتر باشگاه داماش در رشت مراجعه نمایند.