به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان، تفاهم نامه همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان و موسسه خیریه حامی شایسته گیلان ما با هدف حمایت از کودکان کار استان گیلان امضا شد.

 

اقدامات حمایتی گوناگون نظیر شناسایی و جذب استعداد های فوتبالی از میان کودکان کار، آموزش کودکان با استعداد با استفاده از ظرفیت باشگاه، تهیه لوازم و البسه برای تیم کودکان کار، آگاه سازی آحاد جامعه در راستای حمایت از کودکان کار از جمله برنامه های اصلی کمیته فرهنگی باشگاه داماش در این زمینه بازگو شده است.