لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

رایکا بابل
۰ VS ۱
ملوان انزلی
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

قشقایی شیراز
۱ VS ۰
داماش گیلان
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

آلومینیوم اراک
۰ VS ۰
مس کرمان
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

شهرداری تبریز
۱ VS ۱
گل ریحان البرز
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

نیروی زمینی
۱ VS ۰
فجر سپاسی
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

مس رفسنجان
۳ VS ۱
نود ارومیه
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

سپیدرود رشت
۱ VS ۳
بادران تهران
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

هوادار تهران
۱ VS ۱
آرمان گهر
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰

اس. خوزستان
۴ VS ۱
خوشه طلایی
۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۱۴:۳۰