لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

سپیدرود رشت
۱ VS ۰
نود ارومیه
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

اس. خوزستان
۰ VS ۱
مس رفسنجان
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

نیروی زمینی
۱ VS ۴
بادران تهران
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

شهرداری تبریز
۱ VS ۰
فجر سپاسی
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

قشقایی شیراز
۰ VS ۲
خوشه طلایی
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

آرمان گهر
۲ VS ۱
ملوان انزلی
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

رایکا بابل
۱ VS ۰
مس کرمان
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

هوادار تهران
۱ VS ۰
داماش گیلان
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰

آلومینیوم اراک
۱ VS ۱
گل ریحان البرز
۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۴:۰۰