لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

بادران تهران
۲ VS ۱
داماش گیلان
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۲:۳۰

سپیدرود رشت
۲ VS ۱
آرمان گهر
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴:۳۰

خوشه طلایی
۱ VS ۰
گل ریحان البرز
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴:۳۰

فجر سپاسی
۰ VS ۰
مس کرمان
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴:۳۰

شهرداری تبریز
۰ VS ۳
رایکا بابل
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴:۳۰

مس رفسنجان
۱ VS ۱
آلومینیوم اراک
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴:۳۰

نود ارومیه
۰ VS ۰
هوادار تهران
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۴:۳۰

اس. خوزستان
۳ VS ۰
ملوان انزلی
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۵:۰۰

نیروی زمینی
۰ VS ۰
قشقایی شیراز
۲۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۹
۱۵:۰۰