لیگ تیم میزبان نتیجه تیم مهمان هفته استادیوم تاریخ ساعت

آلومینیوم پارس ساوه
۰ VS ۰
شهروند رامسر
۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴:۰۰

کاسپین فریدونکنار
۲ VS ۱
پاس گیلان
۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴:۰۰

کیا پارس قزوین
۰ VS ۰
ستارگان سیمرغ البرز
۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴:۰۰

گرین کشاورز نهاوند
۰ VS ۲
سرخپوشان قم
۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴:۰۰

ستارگان سرخ تهران
۲ VS ۱
پاراگ تهران
۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۴:۳۰

وحدت آغشت البرز
۱ VS ۰
آریو بام اسلامشهر
۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۴:۳۰