برنامه و زمانبندی ده هفته ابتدایی رقابت های لیگ دسته اول مشخص شد.

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، روز گذشته رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های ایران در مقر سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران قرعه کشی شد و پس از تصمیم گیری در خصوص زمان بندی این رقابت ها، برنامه ده هفته ابتدایی اعلام شد.

 

بر این اساس داماش گیلان در هفته های دوم، چهارم، پنجم، هفتم و نهم در استادیوم عضدی به ترتیب میزبان تیم های پاس همدان، شهرداری اردبیل، گیتی پسند اصفهان، ایران جوان بوشهر، نساجی مازندران و در هفته های اول، سوم، ششم، هشتم و دهم به ترتیب مهمان تیم های پیکان تهران، مس کرمان، فجرسپاسی شیراز، نفت مسجد سلیمان و پارسه تهران خواهد بود.

 

برای مشاهده برنامه کامل و زمانبندی ده هفته ابتدایی

هفته اول -دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴

مس کرمان – گیتی پسند اصفهان

آلومینیوم هرمزگان – ماشین سازی شهرداری تبریز

خونه به خونه بابل – فجرشهید سپاسی شیراز

آلومینیوم اراک – نفت مسجد سلیمان

فولاد یزد- نساجی مازندران

پیکان تهران – داماش گیلان

گل گهر سیرجان- مس رفسنجان

خیبر خرم آباد – پارسه تهران

صنعت نفت آبادان – ایرانجوان بوشهر

پاس همدان – شهرداری اردبیل

 

برنامه هفته دوم – یکشنبه اول شهریور۹۴

ایران جوان بوشهر –خونه به خونه بابل

پارسه تهران-فولاد یزد

گیتی پسند اصفهان-گل گهر سیرجان

داماش گیلان-پاس همدان

نفت مسجد سلیمان-صنعت نفت آبادان

ماشین سازی شهرداری تبریز-خیبر خرم آباد

فجر شهید سپاسی شیراز-پیکان

نساجی مازندران-آلومینیوم اراک

مس رفسنجان-آلومینیوم هرمزگان

شهرداری اردبیل-مس کرمان

 

هفته سوم – شنبه ۷ شهریور ۹۴

شهرداری اردبیل-گیتی پسند

فولاد یزد-ماشین سازی شهرداری تبریز

خونه به خونه بابل-نفت مسجد سلیمان

مس کرمان-داماش گیلان

آلومینیوم هرمزگان-گل گهر سیرجان

آلومینیوم اراک-پارسه تهران

پیکان-ایرانجوان بوشهر

خیبر خرم آباد-مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران

پاس همدان-فجر شهید سپاسی شیراز

 

هفته چهارم- جمعه ۱۳شهریور ۹۴

نساجی مازندران – خونه به خونه بابل

مس رفسنجان – فولاد یزد

ایران جوان بوشهر – پاس همدان

پارسه تهران – صنعت نفت آبادان

گل گهر سیرجان – خیبر خرم آباد

داماش گیلان – شهرداری اردبیل

نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران

ماشین سازی شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک

گیتی پسند – آلومینیوم هرمزگان

فجر شهید سپاسی شیراز – مس کرمان

 

هفته پنجم- پنجشنبه ۱۹ شهریور ۹۴

داماش گیلان – گیتی پسند اصفهان

صنعت نفت آبادان – ماشین سازی شهرداری تبریز

پاس همدان – نفت مسجد سلیمان

فولاد یزد – گل گهر سیرجان

خونه به خونه بابل – پارسه تهران

مس کرمان – ایران جوان بوشهر

آلومینیوم اراک – مس رفسنجان

پیکان تهران– نساجی مازندران

شهرداری اردبیل – فجر شهید سپاسی شیراز

خیبر خرم آباد – آلومینیوم هرمزگان

 

هفته ششم- چهارشنبه ۲۵ شهریور ۹۴

ماشین سازی شهرداری تبریز –  خونه به خونه بابل

آلومینیوم هرمزگان – فولاد یزد

فجرشهید سپاسی شیراز – داماش گیلان

نساجی مازندران – پاس همدان

مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان

گیتی پسند اصفهان – خیبر خرم آباد

ایران جوان بوشهر – شهرداری اردبیل

پارسه تهران – پیکان تهران

گل گهر سیرجان – آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان – مس کرمان

 

هفته هفتم- سه شنبه ۳۱ شهریور ۹۴

فجر شهید سپاسی شیراز- گیتی پسند اصفهان

پیکان تهران – ماشین سازی شهرداری تبریز

شهرداری اردبیل – نفت مسجد سلیمان

صنعت نفت آبادان – گل گهر سیرجان

پاس همدان – پارسه تهران

داماش گیلان – ایران جوان بوشهر

فولاد یزد – خیبر خرم آباد

خونه به خونه بابل – مس رفسنجان

مس کرمان – نساجی مازندران

آلومینیوم اراک – آلومینیوم هرمزگان

 

هفته هشتم- دوشنبه ۶ مهر ۹۴

گل گهرسیرجان – خونه به خونه بابل

گیتی پسند اصفهان-فولاد یزد

نفت مسجد سلیمان-داماش گیلان

ماشین سازی شهرداری تبریز-پاس همدان

آلومینیوم هرمزگان-صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران-شهرداری اردبیل

مس رفسنجان-پیکان تهران

خیبر خرم آباد-آلومینیوم اراک

ایرانجوان بوشهر-فجر شهید سپاسی شیراز

پارسه تهران-مس کرمان

 

هفته نهم- دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴

ایرانجوان بوشهر-گیتی پسند اصفهان

مس کرمان-ماشین سازی شهرداری تبریز

فجر شهید سپاسی شیراز-نفت مسجد سلیمان

پیکان تهران-گل گهر سیرجان

شهرداری اردبیل-پارسه تهران

صنعت نفت-خیبر خرم آباد

پاس همدان-مس رفسنجان

داماش گیلان-نساجی مازندران

فولاد یزد-آلومینیوم اراک

خونه به خونه بابل-آلومینیوم هرمزگان

 

هفته دهم- دوشنبه ۲۰ مهر ۹۴

آلومینیوم اراک-گیتی پسند اصفهان

خیبر خرم آباد-خونه به خونه بابل

پارسه تهران-داماش گیلان

گل گهر سیرجان –پاس هدان

فولاد یزد-صنعت نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان-ایرانجوان بوشهر

ماشین سازی شهرداری تبریز-شهرداری اردبیل

آلومینیوم هرمزگان-پیکان تهران

نساجی مازندران-فجر شهید سپاسی شیراز

مس رفسنجان-مس کرمان

 

(گفتنی است نام تیم میزبان  اول آمده است)

لازم به ذکر است فریبرز محمودزاده مسئول برگزاری لیگ دسته اول عنوان کرد: مسابقات روز ۲۶ مرداد ۹۴ آغاز می شود و پایان مسابقات نیز 21 اردیبهشت ۹۵ خواهد بود.

این مقام مسئول تاکید کرد به هیچ عنوان شروع مسابقات به تعویق نخواهد افتاد.

 

 

برنامه لیگ یک، برنامه لیگ دسته اول، جام آزادگان، سایت هواداران داماش،