دیار وارش: کمیته مسابقات برنامه کامل مرحله دوم و نهایی لیگ دسته دو را اعلام کرد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، مرحله نهایی رقابت های لیگ دو در دو گروه شش تیمی برگزار می شود که در پایان تیم های نخست به طور مستقیم و تیم های دوم پس از برگزاری دیدارهای رفت و برگشت پلی آف و مجموعا سه تیم به لیگ دسته یک فصل آینده صعود خواهند کرد.

برنامه کامل مسابقات مرحله نهایی رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور، به شرح زیر اعلام شده است:

 

هفته اول – چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶‏

گروه یک

مقاومت تهران- شهرداری فومن ۱۴:۱۵‏

خوشه طلایی ساوه- استقلال جنوب تهران ۱۴:۱۵‏

نفت امیدیه- کارون اروند خرمشهر ۱۵‏

گروه دو

داماش گیلان- شهرداری بندرعباس ۱۴:۳۰‏

پالایش نفت آبادان- نفت و گاز گچساران ۱۵‏

شاهین شهرداری بوشهر- سردار بوکان ۱۵‏

 

هفته دوم – سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶‏

گروه یک

استقلال جنوب تهران- مقاومت تهران ۱۴:۳۰‏

شهرداری فومن- نفت امیدیه ۱۴:۳۰‏

کارون اروند خرمشهر- خوشه طلایی ساوه ۱۵‏

گروه دو 

شهرداری بندرعباس-شاهین شهرداری بوشهر ۱۴:۱۵‏

سردار بوکان- پالایش نفت آبادان ۱۴:۱۵‏

نفت و گاز گچساران- داماش گیلان ۱۴:۴۵‏

 

هفته سوم – دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶‏

گروه یک

مقاومت تهران- نفت امیدیه ۱۴:۴۵‏

خوشه طلایی ساوه- شهرداری فومن ۱۴:۴۵‏

کارون اروند خرمشهر-استقلال جنوب تهران ۱۵‏

گروه دو

داماش گیلان- سردار بوکان ۱۴:۴۵‏

نفت و گاز گچساران- شهرداری بندرعباس ۱۵‏

شاهین شهرداری بوشهر-پالایش نفت آبادان ۱۵‏

 

هفته چهارم – یکشنبه ۲۷ اسفند (ساعت برگزاری متعاقبا اعلام می شود)

گروه یک

مقاومت تهران- کارون اروند خرمشهر

شهرداری فومن- استقلال جنوب تهران

نفت امیدیه- خوشه طلایی ساوه

گروه دو

سردار بوکان- شهرداری بندرعباس

شاهین شهرداری بوشهر-نفت و گاز گچساران

پالایش نفت آبادان- داماش گیلان

 

هفته پنجم – پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷‏

گروه یک

استقلال جنوب تهران- نفت امیدیه ۱۶‏

خوشه طلایی ساوه- مقاومت تهران ۱۶‏

کارون اروند خرمشهر- شهرداری فومن ۱۶:۱۵‏

گروه دو

داماش گیلان- شاهین شهرداری بوشهر ۱۶‏

شهرداری بندرعباس- پالایش نفت آبادان ۱۶‏

نفت و گاز گچساران- سردار بوکان ۱۶‏

 

 

هفته ششم – پنجشنبه ۱۶ فروردین

گروه یک

استقلال جنوب تهران- خوشه طلایی ساوه ۱۶‏

شهرداری فومن- مقاومت تهران ۱۶‏

کارون اروند خرمشهر- نفت امیدیه ۱۶:۳۰‏

گروه دو

شهرداری بندرعباس- داماش گیلان ۱۶‏

نفت و گاز گچساران- پالایش نفت آبادان ۱۶‏

سردار بوکان – شاهین شهرداری بوشهر ۱۶‏

 

هفته هفتم – چهارشنبه ۲۲ فروردین

گروه یک

خوشه طلایی ساوه- کارون اروند خرمشهر ۱۶:۱۵‏

مقاومت تهران- استقلال جنوب تهران ۱۶:۱۵‏

نفت امیدیه- شهرداری فومن ۱۶:۳۰‏

گروه دو

داماش گیلان – نفت و گاز گچساران ۱۶:۱۵‏

شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری بندرعباس ۱۶:۳۰‏

پالایش نفت آبادان- سردار بوکان ۱۶:۳۰‏

 

هفته هشتم – چهارشنبه ۲۹ فروردین

گروه یک

استقلال جنوب تهران- کارون اروند خرمشهر ۱۶:۴۵‏

شهرداری فومن- خوشه طلایی ساوه ۱۶:۴۵‏

نفت امیدیه- مقاومت تهران ۱۶:۴۵‏

گروه دو

شهرداری بندرعباس- نفت و گاز گچساران ۱۶:۴۵‏

سردار بوکان – داماش گیلان ۱۶:۴۵‏

پالایش نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر ۱۶:۴۵‏

 

  

هفته نهم – چهارشنبه ۵ اردیبهشت۹۷‏

گروه یک

استقلال جنوب تهران- شهرداری فومن ۱۷‏

خوشه طلایی ساوه – نفت امیدیه ۱۷‏

کارون اروند خرمشهر- مقاومت تهران ۱۷‏

گروه دو

شهرداری بندرعباس- سردار بوکان ۱۶:۴۵‏

داماش گیلان – پالایش نفت آبادان ۱۶:۴۵‏

نفت و گاز گچساران-شاهین شهرداری بوشهر ۱۶:۴۵‏

 

 

هفته دهم – سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷‏

گروه یک

مقاومت تهران- خوشه طلایی ساوه ۱۶:۴۵‏

شهرداری فومن- کارون اروند خرمشهر ۱۶:۴۵‏

نفت امیدیه – استقلال جنوب تهران ۱۶:۴۵‏

گروه دو

سردار بوکان – نفت و گاز گچساران ۱۷‏

پالایش نفت آبادان- شهرداری بندرعباس ۱۷‏

شاهین شهرداری بوشهر-داماش گیلان ۱۷‏