با منتفی شدن انتقال امتیاز لیگ دسته سومی (مرحله دوم) پاس رشت به داماش گیلان، شانس احیای داماشی ها در فصل جاری، در گرو خرید امتیاز از خارج از استان است.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، در پی تکاپوی تعدادی از پیشکسوتان داماش برای احیای لاجوردی‌پوشان، آخرین خبرها حکایت از بن بست مذاکرات برای ادغام یا انتقال امتیاز لیگ دسته سوم (مرحله دوم) پاس رشت به داماش گیلان دارد تا به این ترتیب داماشی ها در این فاصله تا آغاز مسابقات مرحله دوم لیگ سه عزم خود را برای خرید امتیاز لیگ دسته سومی در خارج از استان جزم کنند.

گفته می شود بر اساس مذاکرات اولیه در خارج استان برای خرید امتیاز، مبلغی نزدیک بر یک میلیارد تومان برای داماشی ها هزینه بردار خواهد بود.

لازم به ذکر است، مرحله دوم لیگ سه احتمالا از اواسط یا اواخر اسفند در سه گروه ده تیمی برگزار می شود و این پیگیری ها و خرید امتیاز مرحله دوم در لیگ سه آخرین شانس لاجوردی‌پوشان برای احیا و شرکت در مسابقات این فصل لیگ کشوری برای داماشی ها محسوب می شود.