دیار وارش: صاحب امتیاز باشگاه داماش گیلان با سرمایه گذاری خارجی به توافق رسید.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، پس از صدور پروانه باشگاه "داماش گیلان" از سوی اداره کل ورزش و جوانان گیلان به نام اسماعیل حاجی پور عضو سابق هیات مدیره استقلال شهرداری رشت، وی با سرمایه گذاری از کشور آذربایجان به توافق رسید.
 
حاجی پور که طی ماه های گذشته به دنبال حامی مالی برای داماش گیلان بود و با چندین سرمایه گذار نیز مذاکره داشت، در نهایت با رجب اف، سرمایه گذاری از کشور آذربایجان به توافق نهایی رسید که طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری از وی وفعالیت هایش منتشر خواهد شد.
 

لازم به ذکر است، طی این مدت و به طور موازی با چند تیم لیگ دویی نیز برای خرید امتیاز آن ها و انتقالش به باشگاه داماش گیلان مذاکراتی صورت گرفته که این مذاکرات با یکی از آن ها به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
 
گفتنی است، اعضای هیات مدیره باشگاه داماش گیلان نیز طی روزهای آینده معرفی خواهند شد.