رتبه تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
۱ نود ارومیه ۱۳ ۷ ۱ ۵ ۱۱ ۴ ۷ ۲۶
۲ گل ریحان البرز ۱۳ ۶ ۰ ۷ ۱۵ ۷ ۸ ۲۵
۳ مس رفسنجان ۱۳ ۶ ۱ ۶ ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۲۴
۴ فجر سپاسی ۱۳ ۶ ۱ ۶ ۱۷ ۸ ۹ ۲۴
۵ بادران تهران ۱۳ ۶ ۳ ۴ ۱۵ ۱۱ ۴ ۲۲
۶ آلومینیوم اراک ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۱۳ ۹ ۴ ۲۱
۷ داماش گیلان ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۱۱ ۱۰ ۱ ۲۱
۸ خوشه طلایی ۱۳ ۵ ۳ ۵ ۱۵ ۹ ۶ ۲۰
۹ مس کرمان ۱۳ ۴ ۳ ۶ ۱۵ ۱۵ ۰ ۱۸
۱۰ سرخپوشان پ ۱۳ ۴ ۴ ۵ ۱۸ ۱۶ ۲ ۱۷
۱۱ نیروی زمینی ۱۳ ۴ ۶ ۳ ۱۴ ۱۸ ۱۵
۱۲ سپیدرود رشت ۱۳ ۴ ۶ ۳ ۱۳ ۱۷ ۱۵
۱۳ رایکا بابل ۱۳ ۲ ۵ ۶ ۱۰ ۱۲ ۱۲
۱۴ قشقایی شیراز ۱۳ ۳ ۷ ۳ ۱۳ ۱۶ ۱۲
۱۵ آرمان گهر ۱۳ ۲ ۵ ۶ ۱۵ ۲۰ ۱۲
۱۶ اس. خوزستان ۱۳ ۲ ۶ ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۱
۱۷ ملوان انزلی ۱۳ ۲ ۹ ۲ ۱۱ ۲۵ -۱۴ ۸
۱۸ شهرداری تبریز ۱۳ ۱ ۱۰ ۲ ۸ ۲۵ -۱۷ ۵