رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۲۹ ۱۶ ۹ ۴ ۴۹ ۲۳ ۲۶ ۵۷
۲ آلومینیوم اراک ۲۹ ۱۳ ۱۲ ۴ ۳۴ ۱۷ ۱۷ ۵۱
۳ مس کرمان ۲۹ ۱۳ ۱۲ ۴ ۳۵ ۲۱ ۱۴ ۵۱
۴ خوشه طلایی ۲۹ ۱۴ ۷ ۸ ۳۴ ۲۳ ۱۱ ۴۹
۵ نود ارومیه ۲۹ ۱۲ ۱۲ ۵ ۲۳ ۱۴ ۹ ۴۸
۶ گل ریحان البرز ۲۹ ۱۱ ۱۳ ۵ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۴۶
۷ بادران تهران ۲۹ ۱۳ ۵ ۱۱ ۴۲ ۳۵ ۷ ۴۴
۸ اس. خوزستان ۲۹ ۱۱ ۹ ۹ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۴۲
۹ هوادار تهران ۲۹ ۱۰ ۱۲ ۷ ۳۵ ۳۱ ۴ ۴۲
۱۰ فجر سپاسی ۲۹ ۹ ۱۲ ۸ ۲۸ ۲۶ ۲ ۳۹
۱۱ آرمان گهر ۲۹ ۸ ۱۱ ۱۰ ۳۵ ۳۷ ۳۵
۱۲ قشقایی شیراز ۲۹ ۹ ۸ ۱۲ ۲۸ ۳۰ ۳۵
۱۳ داماش گیلان ۲۹ ۸ ۹ ۱۲ ۲۰ ۳۱ -۱۱ ۳۳
۱۴ ملوان انزلی ۲۹ ۷ ۱۰ ۱۲ ۲۴ ۳۶ -۱۲ ۳۱
۱۵ نیروی زمینی ۲۹ ۷ ۸ ۱۴ ۲۶ ۳۷ -۱۱ ۲۹
۱۶ رایکا بابل ۲۹ ۵ ۱۳ ۱۱ ۲۳ ۲۸ ۲۸
۱۷ سپیدرود رشت ۲۹ ۷ ۶ ۱۶ ۲۴ ۴۰ -۱۶ ۲۷
۱۸ شهرداری تبریز ۲۹ ۲ ۴ ۲۳ ۱۳ ۶۴ -۵۱ ۱۰