رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۳۴ ۱۹ ۱۰ ۵ ۵۶ ۲۹ ۲۷ ۶۷
۲ آلومینیوم اراک ۳۴ ۱۷ ۱۲ ۵ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۶۳
۳ مس کرمان ۳۴ ۱۷ ۱۲ ۵ ۴۲ ۲۳ ۱۹ ۶۳
۴ خوشه طلایی ۳۴ ۱۷ ۸ ۹ ۴۳ ۲۶ ۱۷ ۵۹
۵ بادران تهران ۳۴ ۱۶ ۷ ۱۱ ۵۰ ۳۸ ۱۲ ۵۵
۶ هوادار تهران ۳۴ ۱۴ ۱۳ ۷ ۴۵ ۳۵ ۱۰ ۵۵
۷ نود ارومیه ۳۴ ۱۳ ۱۳ ۸ ۲۴ ۲۰ ۴ ۵۲
۸ گل ریحان البرز ۳۴ ۱۲ ۱۵ ۷ ۳۹ ۲۷ ۱۲ ۵۱
۹ اس. خوزستان ۳۴ ۱۳ ۹ ۱۲ ۳۵ ۲۵ ۱۰ ۴۸
۱۰ فجر سپاسی ۳۴ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۳۴ ۳۲ ۲ ۴۵
۱۱ آرمان گهر ۳۴ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۴۰ ۴۲ ۴۳
۱۲ داماش گیلان ۳۴ ۱۱ ۹ ۱۴ ۲۷ ۳۵ ۴۲
۱۳ رایکا بابل ۳۴ ۸ ۱۳ ۱۳ ۳۱ ۳۳ ۳۷
۱۴ قشقایی شیراز ۳۴ ۹ ۱۰ ۱۵ ۳۳ ۳۸ ۳۷
۱۵ ملوان انزلی ۳۴ ۸ ۱۱ ۱۵ ۳۱ ۴۰ ۳۵
۱۶ نیروی زمینی ۳۴ ۸ ۹ ۱۷ ۳۲ ۴۶ -۱۴ ۳۳
۱۷ سپیدرود رشت ۳۴ ۸ ۶ ۲۰ ۲۵ ۴۷ -۲۲ ۳۰
۱۸ علم‌ و ادب تبریز ۳۴ ۲ ۴ ۲۸ ۱۴ ۸۵ -۷۱ ۱۰