رتبه تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۲۴ ۱۴ ۳ ۷ ۴۲ ۲۰ ۲۲ ۴۹
۲ مس کرمان ۲۴ ۱۱ ۴ ۹ ۳۱ ۲۰ ۱۱ ۴۲
۳ نود ارومیه ۲۴ ۱۱ ۴ ۹ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۴۲
۴ خوشه طلایی ۲۴ ۱۲ ۷ ۵ ۲۹ ۱۹ ۱۰ ۴۱
۵ آلومینیوم اراک ۲۴ ۱۰ ۳ ۱۱ ۲۲ ۱۴ ۸ ۴۱
۶ گل ریحان البرز ۲۴ ۹ ۲ ۱۳ ۲۵ ۱۴ ۱۱ ۴۰
۷ بادران تهران ۲۴ ۱۱ ۸ ۵ ۳۶ ۲۷ ۹ ۳۸
۸ فجر سپاسی ۲۴ ۹ ۶ ۹ ۲۵ ۲۰ ۵ ۳۶
۹ داماش گیلان ۲۴ ۸ ۸ ۸ ۱۷ ۲۳ ۳۲
۱۰ اس. خوزستان ۲۴ ۷ ۹ ۸ ۲۴ ۲۰ ۴ ۲۹
۱۱ سرخپوشان پ ۲۳ ۶ ۶ ۱۱ ۲۸ ۲۷ ۱ ۲۹
۱۲ قشقایی شیراز ۲۴ ۷ ۱۰ ۷ ۲۵ ۲۷ ۲۸
۱۳ آرمان گهر ۲۴ ۶ ۹ ۹ ۲۹ ۳۵ ۲۷
۱۴ ملوان انزلی ۲۴ ۵ ۱۱ ۸ ۲۰ ۳۲ -۱۲ ۲۳
۱۵ نیروی زمینی ۲۴ ۶ ۱۳ ۵ ۲۱ ۳۴ -۱۳ ۲۳
۱۶ سپیدرود رشت ۲۳ ۶ ۱۲ ۵ ۱۹ ۳۲ -۱۳ ۲۳
۱۷ رایکا بابل ۲۴ ۳ ۱۰ ۱۱ ۱۶ ۲۲ ۲۰
۱۸ شهرداری تبریز ۲۴ ۲ ۱۸ ۴ ۱۳ ۴۶ -۳۳ ۱۰