رتبه تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۱۹ ۱۱ ۲ ۶ ۳۱ ۱۴ ۱۷ ۳۹
۲ گل ریحان البرز ۱۹ ۹ ۰ ۱۰ ۲۳ ۱۰ ۱۳ ۳۷
۳ نود ارومیه ۱۹ ۱۰ ۴ ۵ ۱۷ ۹ ۸ ۳۵
۴ فجر سپاسی ۱۸ ۹ ۳ ۶ ۲۴ ۱۲ ۱۲ ۳۳
۵ خوشه طلایی ۱۹ ۹ ۵ ۵ ۲۴ ۱۵ ۹ ۳۲
۶ مس کرمان ۱۹ ۸ ۴ ۷ ۲۴ ۱۸ ۶ ۳۱
۷ آلومینیوم اراک ۱۹ ۷ ۳ ۹ ۱۷ ۱۲ ۵ ۳۰
۸ بادران تهران ۱۹ ۸ ۷ ۴ ۲۳ ۲۱ ۲ ۲۸
۹ داماش گیلان ۱۹ ۷ ۵ ۷ ۱۵ ۱۴ ۱ ۲۸
۱۰ سرخپوشان پ ۱۹ ۵ ۶ ۸ ۲۳ ۲۳ ۰ ۲۳
۱۱ نیروی زمینی ۲۰ ۶ ۱۰ ۴ ۱۹ ۲۹ -۱۰ ۲۲
۱۲ آرمان گهر ۱۹ ۴ ۶ ۹ ۲۱ ۲۷ ۲۱
۱۳ قشقایی شیراز ۱۹ ۵ ۹ ۵ ۱۹ ۲۲ ۲۰
۱۴ اس. خوزستان ۱۹ ۴ ۸ ۷ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۱۵ سپیدرود رشت ۲۰ ۵ ۱۱ ۴ ۱۸ ۳۰ -۱۲ ۱۹
۱۶ ملوان انزلی ۱۹ ۴ ۱۰ ۵ ۱۷ ۳۰ -۱۳ ۱۷
۱۷ رایکا بابل ۱۹ ۳ ۹ ۷ ۱۴ ۱۹ ۱۶
۱۸ شهرداری تبریز ۱۸ ۱ ۱۳ ۴ ۱۰ ۳۳ -۲۳ ۷