رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ستارگان سرخ تهران ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۲ ۲ ۶
۲ وحدت آغشت البرز ۲ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۶
۳ سرخپوشان قم ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴
۴ آلومینیوم پارس ساوه ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴
۵ ستارگان سیمرغ البرز ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴
۶ کاسپین فریدونکنار ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۷ پاراگ تهران ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۳
۸ داماش گیلان ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۹ کیا پارس قزوین ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
۱۰ شهروند رامسر ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
۱۱ پاس گیلان ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۰
۱۲ آریو بام اسلامشهر ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۰
۱۳ گرین کشاورز نهاوند ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰