جلسه شورای شهر رشت در روز دوشنبه تشکیل نخواهد شد. 

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، طرح لایحه کمک به نمایندگان فوتبال رشت در لیگ های برتر و دسته دوم که قرار بود در جلسه امروز شورای شهر رشت مطرح شود، با توجه به عدم تشکیل جلسه شورا (به دلایلی که برای ما مشخص نیست) به وقتی دیگر موکول شد. 

لازم به ذکر است، لایحه یک فوریتی کمک مالی و لجستیکی به تیم های فوتبال سپیدرود با ارزش مبلغ یک میلیاردو سیصد تومان ، داماش با ارزش مبلغ هشتصد میلیون تومان و هیات های ورزشی گیلان با ارزش رقم نهصد میلیون تومان برای فصل جاری، روز چهارشنبه گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصویب شده است و باید جهت تصویب نهایی در صحن شورا مطرح شود.