دیار وارش: شنیده ها از احتمال قطع همکاری باشگاه داماش با سرمایه گذار خارجی این تیم خبر می دهند.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، با گذشت حدود دو ماه از حضور سامر رجب اف اسپانسر آذربایجانی داماش در این تیم، به گوش می رسد که به دلیل برخی درخواست های رجب اف که گویا در چارچوب قوانین ایران نمی گنجد و همچنین عدم انجام بخش قابل توجهی از تعهدات وی به تیم، این احتمال وجود دارد که باشگاه داماش گیلان با وی قطع همکاری داشته باشد.
 
شنیده ها حاکی است که تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های داماش توسط اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیلان از طریق منابع دیگر تامین شده است.
در تلاش هستیم تا به زودی با مسئولین داماش در این خصوص گفتگویی داشته باشیم و صحت و سقم این خبر را جویا شویم.