وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان: مجتبی خورشیدی پس از حضور یک روزه در شهرباران، به تهران بازگشت.

به گزارش وارش اسپرت، بعد از اینکه مجتبی خورشیدی با هماهنگی عابدینی در تمرین روز شنبه داماشی ها حضور پیدا کرده بود و حتی شنیده می شد که به بازیکنان مورد نظر خود برای آمدن به داماش هم تماس گرفته بود، پس از یک روز اسکان در دفتر امیر عابدینی در باشگاه داماش در رشت، به تهران بازگشت.

 

شنیده های وارش اسپرت از این حکایت دارد که امیرعابدینی، مدیرعامل مستعفی داماشی ها با اسپانسری جدید به توافقات اولیه رسیده بود و از همین رو خورشیدی را به رشت فرستاد؛ اما در پایان نتوانستند به توافق نهایی برسند.

 

این در حالی است که امیرعابدینی در بحث واگذاری داماش گیلان به گرند خراسان هم چنین اشتباه تاکتیکی را مرتکب شده بود و قبل از نهایی شدن برای شرکت مذکور فضای تبلیغاتی مهیا کرده بود.

همچنین امین متوسل زاده که خبر توافق اولیه اش با کادرفنی و مسئولین داماش در گیلان به گوش می رسید و قرار بود در اولین فرصت برای عقد قرارداد به رشت بیاید، به یکباره پشیمان شد و قید داماش گیلان را زد.بنابر خبرهای واصله امین متوسل زاده دلیل پشیمانی اش را عدم اعتمادش به مدیرعامل مستعفی داماش عنوان کرد.