دانلود اپلیکیشن اندروید رادیو داماش گیلان

دانلود

توضیح: میزان حجم مصرفی رادیو اینترنتی داماش گیلان بسیار ناچیز است. شما بابت هر یک ساعت شنیدن رادیو داماش، حجمی کمتر از ۱۵ مگابایت معادل دانلود تقریبا دو تراک آهنگ ۵ دقیقه ا حجم مصرف اینترنت خواهید داشت. ضمن آنکه شما می توانید در صورت پایدار بودن اینترنت تان، با پایین ترین سرعت موجود اینترنت در ایران رادیو را بدون مشکل و با کیفیت مطلوب دریافت نمایید.