وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان: على احمدى سراوانى مسئول رسانه اى باشگاه داماش گیلان در گفتگو با تسنیم از به وقوع پیوستن حرکات مثبت و خبرهاى خوش پیرامون باشگاه داماش توسط مسئولین استان گیلان خبر داد.

 

به گزارش وارش اسپرت، سراوانى گفت: طى چند روز گذشته و پس از صحبت هاى آقاى عابدینى مدیرعامل باشگاه، در خصوص وخامت اوضاع داماش ما شاهد تحرکات بسیار مثبتى از سوى مسئولین و نمایندگان محترم رشت در مجلس شوراى اسلامى بودیم.

  

سراوانى که ریاست کانون هواداران باشگاه داماش را هم بر عهده دارد، در ادامه افزود: خوشحالم که مسئولین صداى کمک خواهى هواداران داماش را شنیدند و در فاصله ى کوتاهى دستى که به قصد یارى به سویشان دراز شده بود را فشردند. من به نمایندگى از باشگاه داماش و هوادارانش از همه ى نمایندگان به ویژه شخص جناب آقاى کوچکى نژاد که قدمهاى مثبت بزرگى براى حل مشکلات داماش برداشته اند تشکر و قدردانى مى کنم و مسئولین استان یقین بدانند که هواداران پرشمار داماش هرگز محبت هایشان در جهت رسیدن به آرامش این باشگاه مردمى فراموش نخواهد کرد.

 

سراوانى در پایان در خصوص اتفاق مثبتى که از آن نام برد، توضیح بیشترى نداد ولى افزود اگر فعالیت هاى مسئولین به نتیجه برسد مطمئنن بسیارى از مشکلات ما حل خواهد شد و هواداران داماش منتظر شنیدن خبرهاى خوشى باشند.