وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان: باشگاه داماش گیلان در روندی جدید اعلام کرد که هیچ بازیکنی اجازه مصاحبه بدون هماهنگی را ندارد.
به گزارش وارش اسپرت، باشگاه داماش گیلان در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرد که من بعد هیچ بازیکنی بدون هماهنگی خبرنگار با مدیر رسانه باشگاه، اجازه مصاحبه با هیچ رسانه ای را ندارد!

این تصمیم در آنجا علنی شد که روز گذشته به مدیران وارش اسپرت که برای تهیه گزارش از آخرین وضعیت داماش گیلان رفته بودند گفته شد که طبق دستور قائم مقام باشگاه هیچ شخصی اجازه حضور در کنار زمین را ندارد و بازیکنان هم ممنوع المصاحبه هستند!


به ادامه مطلب مراجعه کنید

با شنیدن این موضوع صحت آن را در تماس با حسین قلی زاده قائم مقام باشگاه داماش جویا شدیم که ایشان ضمن تائید مصوبه جدید اعلام کرد: برای جلوگیری از حاشیه و حفظ آرامش تیم این تصمیم برای تمامی رسانه ها که وارش اسپرت نیز جز آن است گرفته شده است!
 
البته ما که نفهمیدیم کدام رسانه به غیر از وارش اسپرت و رسانه های هواداری داماش در این حال و روز تیم به سراغش می آید که گفته می شود رسانه ها (!) و البته نفهمیدیم که این قضیه چه ارتباطی به حاشیه دارد…
اما امیدواریم که اگر با استدلالی که مقامات داماش آن را نظم و انضباط میدانند این تصمیم گرفته شده و واقعا به آن عمل شود و برآیند آن نیز مثبت باشد.