*از وضعیت تیم بگو…

وضعیت که بسیار خوب است. تحت نظر کادرفنی تمرینات آمادگی جسمانی را انجام می دهیم. همانطورکه می دانید مشکلات مالی گریبانگیر تیم ما شده است اما بچه ها هم قسم شدند به خاطرهواداران امتیازات بقیۀ بازیها به خصوص بازی باملوان را بگیریم. داماش برای هواداران رشت واقعا مهم است بنابراین به خاطر طرفداران متعصب خود باجان ودل وارد میدان خواهیم شد. هواداران وقتی درتمرین تیم حاضرشدند از ما خواستند مقابل ملوان باتمام وجود بازی کنیم و به هیچوجه امتیاز این دیدار را ازدست ندهیم.

 

*بازیکنان غیربومی از شرایطشان درتیم بسیارناراضی هستند ومصاحبه های آنها درچند وقت اخیر به ضررتیم بود.

حقیقتا در مورد من چنین چیزی اتفاق نیفتاده و از شرایطم راضی‌ام. مصاحبه های بچه ها را ندیدم؛ درست است که شرایط تیم بحرانی بود اما تارتار خیلی زود این بحران را ازتیم دور کرد.

 

*با این تفاسیر و این همه حواشی تارتار کار واقعا سختی پیش رو دارد. درست است؟

به قول آقای عابدینی در این وضعیت تارتار واقعا ایثار کرد که سرمربیگری داماش راقبول کرد وانصافا هم تا اینجا به‌خوبی توانسته کار خودش را انجام بدهد. من فکرمی کنم نتیجۀ لازم را با تیم گرفته، واقعا وی از لحاظ فنی و علمی مربی خوبی است وتوانسته دراین چند وقت ارتباط نزدیکی با بازیکنان برقرارکند، همین قضیه باعث شد تا او بتواند کارش را به‌درستی انجام بدهد.

 

متن کامل در ادامه مطلب

*فکر می کنی منشأ این همه حرف وحدیث در داماش چه کسی است؟

بالاخره وقتی حاشیه درتیم به وجود می آید از مدیریت گرفته تاکادرفنی و بازیکنان همه مقصرند اما تارتار باحاشیه ها منطقی برخورد کرد و توانسته این مشکلات را ازتیم دور کند.

 

*اما 2مهرۀ کلیدی یعنی زنیدپور و جهانگیر عسگری از تیم اخراج شدند.

سوال خوبی پرسیدید، چراکه زنیدپور و جهانگیر از دوستان صمیمی من بشمار می روند. هردو بازیکن جزو فوتبالیستهای مطرح کشور ما بشمارمی روند. باورکنید همۀ بازیکنان دلتنگ میلاد و عسگری هستند وجایشان درتمرین واقعا خالی است. امیدوارم با درایت وکمک آقای تارتار هر 2 بازیکن دوباره به تمرینات برگردند. با شناختی که ازآقا مهدی دارم می دانم اوخیلی مسائل را در تیم حل و فصل خواهدکرد. امیدوارم مشکل میلاد و عسگری هر چه زودتر حل شود.

 

*خودت در داماش مشکلی نداری؟

من هیچ وقت با هیچ تیمی مشکل نداشتم و در حال حاضر از حضور در داماش که هواداران فهیم وخوبی دارد، خوشحالم.

 

*و بازی سنتی باملوان؟

ماقبل از ملوان یک بازی سخت با فولاد در پیش رو داریم که جدال سنگینی است. شرمندۀ هواداران رشت هستیم به همین دلیل باید برنده شویم. به شخصه درهربازی که انرژی گذاشتم مطمئن باشید به خاطر مردم رشت در دیدار باملوان دوبرابر انرژی خواهم گذاشت و باتمام وجودم بازی خواهم کرد. مردم اینجا بارفتارخوبشان درکوچه وخیابان رفتارخوبی بامن داشتند و من وظیفۀ خودم می دانم که با بازیهای خوب ازخجالت آنها دربیایم.