پس از چیزی حدود یازده سال فعالیت، لوگوی جدید وارش اسپرت دستخوش تغییراتی شد.

به گزارش وارش اسپرت، پس از حدود یازده سال از لوگوی جدید این رسانه رونمایی شد. لوگوی جدید همانند نمادهای قبلی این رسانه متشکل از دو حرف V و S است. در رنگ‌بندی لوگوی جدید از رنگ‌های اصلی لوگوی تیم فوتبال داماش گیلان استفاده شده است.

رونمایی از این لوگو با ارائه تیزر کوتاهیی در شبکه‌های اجتماعی وارش اسپرت همراه بود.