پیگیر جذب تمامی قهرمانان نخبه ورزشی هستیم تا برای کسب افتخار و مدال المپیک هیچ دغدغه ای نداشته باشند.
به گزارش وارش اسپرت و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان، مریم بخشی در ستاد المپیک ۲۰۲۰ ژاپن در این اداره کل گفت: در فاصله زمانی یکسال ونیم تت المپیک ژاپن ستاد المپیک نمی تواند کار خارق العاده و تولید قهرمان کند اما می تواند از قهرمانانی که امید حضور و کسب مدال هستند حمایت کند .

 

وی با اشاره به اینکه سعی داریم شرایط مساعد و ویژه ای را برای امیدهای ورزش گیلان تا المپیک فراهم کنیم گفت: پیگیری وضعیت زندگی، درآمدی و استخدامی ، انعقاد قرارداد با تیم مشاوره روانی و تغذیه از جمله تصمیماتی است که برای امیدهای ورزش گیلان تا المپیک ژاپن گرفته شده است.

 

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان افزود: تصمیمات و برنامه های مهم دیگری نیز برای این نخبگان ورزشی برای کسب افتخار و مدال در المپیک گرفته شده که در زمان خود آنرا اجرایی و اطلاع رسانی می کنیم.