دیار وارش: مدیر برنامه های جهانبخش از تهیه مستندی در مورد زندگی این بازیکن خبر داد. 
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، روز گذشته علیرضا جهانبخش بازیکن سابق داماش و فعلی آلکمار هلند برای فیلمبرداری بخشی از مستند زندگی اش مهمان شهر رشت بود.
 
امیرهاشمی مقدم مدیربرنامه های جهانبخش که به همراه وی به رشت آمده است، در این خصوص گفت: شرکتی معتبر اروپایی با مشاهده سیر صعودی و سریع محبوبیت جهانبخش بسیار شگفت زده شد و این پیشنهاد را مطرح کردند.
وی گفت: تاکنون شاید نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ ساعت فیلم از شمال ایران تا شمال هلند برای تهیه این مستند تقریبا یک ساعتی تهیه شده است که تمامی زوایای زندگی علیرضا را به بهترین نحو پوشش می دهد.
 

در مستند زندگی جهانبخش علاوه بر اینکه خود او به مرور زندگینامه اش می پردازد، خانواده علیرضا، همبازیان این بازیکن، مربیانش و تمامی کسانی که در زندگی و پیشرفت وی نقش داشته اند در مورد او خواهند گفت.
روزگذشته نیز گروه فیلمبرداری هلندی به تهیه گزارش از شهر رشت، استادیوم شهید عضدی و گفتگو با افشین ناظمی مربی سابق جهانبخش و… پرداختند.

 
 
گزارش تصویری:
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
ر علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،
 
علیرضا جهانبخش ، مستند علیرضا جهانبخش ، داماش ،