جلسه مشترک رئیس هیات والیبال شهرستان رشت و برخی ارکان هیات با ریاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.
به گزارش وارش اسپرت – پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان، عاقل منش رئیس هیات والیبال شهرستان رشت به همراه کاشفی دبیر هیات ، خانم اسماعیل زاده نایب رییس بانوان هیات و خانم پورمهدی ، آقایان علیزاده ، ثابت قدم و جمشیدی مسئولین کمیته های همگانی ، مسابقات ، روابط عمومی و ساحلی هیات والیبال شهرستان رشت در دیدار با حسنی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در خصوص گسترش همکاری های مشترک و برگزاری برنامه های آتی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست و هم اندیشی در خصوص سیاست گذاری، برنامه ریزی و اطلاع رسانی پیرامون برگزاری لیگ محلات شهر رشت در قالب جشنواره المپیاد ورزشی محلات رشت ، تجهیز و آماده سازی زمین ساحلی بوستان ملت رشت ، گسترش همکاری ها در زمینه برگزاری ورزش های همگانی به مناسبت های ملی و مذهبی و توسعه امور زیربنایی در این رشته، برگزاری المپیاد ورزشی مدارس با مشارکت سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی و اداره کل آموزش و پرورش ، ضابطه مند ساختن حمایت ها از هیأت های ورزشی و برگزاری مسابقات والیبال بانوان در قالب یادواره بانوان پیشکسوت و افتخار آفرین شهرستان رشت از جمله موضوعات مهمی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه با اشاره به امکانات و فضاهای تحت اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و هیأت والیبال شهرستان رشت، بر تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی جهت برگزاری برنامه ها و مسابقات آتی با مشارکت یکدیگر تاکید شد.