دوباره شهریور به نیمه خود رسید، تا باز سالی دیگر را جشن بگیریم برای با شما بودن و برای شما بودن…

چهارمین سالروز تاسیس وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان فراسید اما امسال با سالهای دیگر فرق دارد زیرا همراه شده است با سقوط بهانه ی آن آغاز… آغازی که برای خدمت و نابودی برخی تابوهای کلیشه ای بود.

 

وارش اسپرت با تمام کاستی ها، سنگ اندازی ها و فشارهایی که برپیکرش حس کرد، سالروز با شما بودن را جشن می گیرد تا استارتی باشد برای آغاز پنجمین سال فعالیتش… فعالیتی که یک دنیا عشق به این سرزمین در آن گره خورده است؛ عشقی که در لحظات نا امیدی به نوعی بهترین دوپینگ برایمان محسوب می شود.

 

سیاست بنای این سایت نه بر اساس جایگاه داماش بود و نه بر اساس مهیا بودن شرایط فعالیت… سیاست کارمان ادای دین به فوتبال رشت، اطلاع رسانی خالصانه و فضای گفتگویی شایسته برای فوتبال دوستان شهرباران های نقره ای بود.

 

گرچه پایان فصل گذشته با سقوط تیم محبوب دیار گیل و دیلم همراه شد، اما تا زمانی که همراهان همیشگی وارش اسپرت بخواهند، با قدرت تر از گذشته ادامه خواهیم داد تا اخلالی در حمایت از این شور طرفداری ایجاد نشود چرا که در این شرایط است که می توانیم شعار همیشگی مان را به بدخواهان این رسانه ی هواداران داماش اثبات کنیم:

طرفدار داماشیم ، تا آخرش باهاشیم

 

پی نوشت: زمان و مکان همایش"ما برمیگردیم"، به مناسبت سالروز چهارمین سالروز تاسیس وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان ، با فراهم شدن شرایط متعاقبا از طریق وبسایت اعلام خواهد شد.