وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان: از شروط اساسی واگذاری امتیاز حفظ نام داماش و ماندگاری در شهر رشت است.

 

به گزارش وارش اسپرت به نقل از روابط عمومی باشگاه داماش گیلان، در پی ارسال رونوشت نامه هیئت فوتبال استان گیلان به باشگاه و طرح موضوع واگذاری امتیاز تیم فوتبال داماش در لیگ یک،از سوی باشگاه داماش گیلان پاسخی رسمی خطاب به رییس هیئت فوتبال استان ارسال شده است که متن کامل آن را در ادامه مشاهده می کنید.

 

بسمه تعالی

جناب آقای الماسخاله

ریاست محترم هیئت فوتبال استان گیلان

 

با سلام

احتراماً ؛ بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۴۰-۲/۵۸ مورخ ۲۷/۰۲/۹۳ ،موارد ذیل به عرض می رسد:

۱٫ خوشبختانه در روز ۲۸/۰۲/۹۳، در مصوبه هیئت مدیره این باشگاه تأکید گردید که تیم فوتبال داماش گیلان با همان نام و در شهر رشت به کار خود ادامه دهد.

۲٫ در صورتیکه اشخاص حقیقی و یا حقوقی با تأئید آن هیئت محترم قادر به اداره این تیم باشند ، باید به موارد اعلامی ذیل متعهد و پایبند باشند:

الف – به هیچ عنوان تیم از شهر رشت خارج نگردد.

ب – نام داماش گیلان تغییر نکند.

ج – مبلغ ثمن واگذاری عبارتست از پرداخت ۵۰ درصد از دیون به اعضای کادر فنی ، بازیکنان وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی که حدود ۳۰ میلیارد ریال می باشد.

د – تعهدات باشگاه نسبت به بازیکنانی که بیش از یکسال قرارداد دارند به قوت خود باقی است ودر صورتیکه خریدار برای ادامه حضور این بازیکنان راغب نباشد ، باید قرارداد فسخ و ضرر و زیان احتمالی را پرداخت کند.

ه – واگذاری، تنها حق الإمتیاز تیم فوتبال لیگ یکی وتیم های پایه مربوط به آن می باشد.

و – چون فرصت محدود می باشد ، مهلتی که می توانیم برای درخواست واگذاری قایل شویم از یوم جاری لغایت یک هفته می باشد.

با شناختی که از درایت و مدیریت حضرتعالی دارم ، امیدوارم به گونه ای این مهم را هدایت نمائید تا پاسخگوی خیل هواداران جوان این تیم باشد.

 

حسن عابدینی