در روزهای اخیر چالش جدیدی میان قهرمانان ورزشی گیلان راه افتاده است.

سعید حسنی پور قهرمان گیلانی کاراته بازی های آسیایی از شهروندان رشتی جهت مشارکت در سرشماری اینترنتی ۹۵ دعوت به عمل آورده است که کلیپ صحبت های حسنی پور را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید: