وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان :

"افشین نرفت ، چون دلش نمی خواست ، بلکه او را به سمت در خروجی نزدیک کردند…"

"افشین نه جوسازی کرد و نه گفت می روم برای پیشرفت"

"افشین به خاطر مشکلات مالی نرفت ، چون اگر چشمش به پول بود در این سه سال مصاحبه می کرد و می گفت می روم و بعد از رفتنش دو سوم طلبش را به باشگاه شهرش نمی بخشید…"

"افشین یک سال در مقابل بی مهری ها ایستادگی کرد…"

"افشین در تمرینات مثل یک جوان ۱۷ ساله تمرین کرد و انگیزه داشت ، اما به او فرصت ندادند تا یک بار دیگر احیا شود و خنده را بر لبان مان و اشک شوق را بر چشمانمان جاری کند…"

 

"افشین رفت ، اما نامش بخشی جدا نشدنی از تاریخ و هویت این تیم است…"

"افشین با بی مهری از داماش رفت ، اما در قلب هایمان نامش حک شده است…"

"افشین رفت ، اما هنوز هم لایق ترین بر این این شعار: افشین آبرار ، غیرت قوربان برار چون امسال به همه اثبات کردی منافع شهرت بر هر چیزی اولویت دارد و بر خلاف خیلی ها برای اثبات خودت حاشیه سازی نکردی و همیشه تیم را جمع کردی…"

"افشین جان با رفتنت ، حتی بنر میرزا هم جای خالی ات را در استادیوم حس می کند ، چون کیست که به مانند سرباز به میرزا احترام نظامی بگذارد؟"

"افشین تو مردی مرد ، تو مردانگی را برای اطرافیانت معنا کردی…"

"افشین رفت تا شاید قدرش را بدانند…"

افشین رفت تا محبوب بماند…