سری نخست گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار داماش گیلان وشهرداری اردبیل را در ادامه مطلب ببینید