وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان : سایت های معتبر هواشناسی جهان از حدود یک هفته پیش آب و هوای روز شنبه ۲۷ اسفند در شهر رشت را برفی پیش بینی کرده بودند و بر همین اساس و با درخواست باشگاه داماش وپیگیری های هیات فوتبال تلاش بر این بوده است که این بازی به یک روز قبل و از استادیوم سردارجنگل به استادیوم عضدی منتقل شود .

 

معلوم نیست چرا داماش باید تنها باشگاهی باشد که بر اساس یک قانون نانوشته برخی دیدارهایش را در استادیوم دیگری غیر از دکتر عضدی برگزار کند. مرغ شورای تامین شهر رشت یک پا داشت و نه تنها با برگزاری بازی در عضدی موافقت نشد بلکه علی رغم موافقت سازمان لیگ حتی مسئولیت برگزاری بازی در روز جمعه را قبول نکرد.

 

…و امروز بعد از آنکه چند ساعت پیش از آغاز دیدار داماش و ملوان به دلیل شرایط نامناسب جوی ،استادیوم و جاده نامناسب در مسیر استادیوم سردار این بازی به عضدی منتقل شد، به دلیل شرایط بدی جوی و با توافق دو باشگاه پس از گفتگوی صالح نیا با مهندس عابدینی این بازی لغو شد که در پایان با صورت جلسه ای که طرفین دو باشگاه ،ناظر بازی و سایر افراد مسئول امضا کردند این بازی به روز ۴ فروردین ۹۱ منتقل شد.

 

گزارش تصویری از استادیوم پوشیده از برف عضدی در ادامه مطلب

توضیح : این عکس ها ساعت ۱۴:۰۰ یعنی حدود دو ساعت پیش از ساعتی که قرار بوده بازی برگزار شود گرفته شده است . بارش سنگین برف تا ساعت انتشار این عکس ها ( ۱۸:۰۰ ) همچنان ادامه دارد.

 

عضدی - برف

 

 

 

 

 

 

برف به جای هواداران بر روی سکوها…