سری نخست گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش گیلان و فولاد یزد را در این پست مطلب مشاهده فرمائید. این بازی با حضور هشت هزار تماشاگر در پایان نود دقیقه تلاش دو تیم با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

گزارش تصویری داماش گیلان - فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان - فولاد یزد
  گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
گزارش تصویری داماش گیلان و فولاد یزد
 
 
 
 

 
 
 

گزارش تصویری ، داماش گیلان، فولاد یزد، وارش اسپرت، سایت داماش گیلان، تارنمای هواداران داماش، دیار وارش، ورزش گیلان، damash،