سری اول گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش گیلان و مس کرمان را در ادامه مطلب مشاهده فرمائید. این دیدار با دو گل به سود مسی ها خاتمه یافت.

گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری داماش گیلان - مس کرمان
 
 
 
 
گزارش تصویری ، داماش گیلان، مس کرمان، وارش اسپرت، دیار وارش، سایت داماش، تارنمای هواداران داماش گیلان، سایت هواداران داماش،