گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش گیلان و مس کرمان را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود مسی ها خاتمه یافت.

گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - مس کرمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
داماش گیلان، گزارش تصویری، داماش ، مس ، مس کرمان، سایت هواداران داماش، سایت داماش، وارش اسپرت، دیار وارش، سایت داماش، هواداران داماش گیلان، damash ،