سری دوم گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش و پارسه تهران را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی پس از نود دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه بدون گل مساوی خاتمه یافت.

گزارش تصویری داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
  گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه
 
گزارش تصویری داماش - پارسه