سری سوم و پایانی گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش و پارسه تهران را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی پس از نود دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه بدون گل مساوی خاتمه یافت.

گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
  گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
مجتبی پوربخش -رامین راستاد – علی خیرخواه
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - پارسه تهران
جابر وثوق در بین تماشاگران داماش
 
 
عکس ها: علی خیرخواه – پوریا بالازاده