وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان: این روزها حال و هوای داماش طوفانی است ، طوفانی که ریشه این تیم را نشانه گرفته است ، ریشه ای که با خون دل خوردن ها رشد کرد و رمز پایداری اش هم در کلمه اتحاد بود.

اتحادی که از هوادار نشات  گرفته بود و تمام ارکان باشگاه را ملزم به اتحاد می کرد و کسی هم حق نداشت خلاف آن قدم بردارد.

 

هواداری که حضورش بعد از باخت در دربی گیلان قابل تحسین بود اما در بروز اعتراض خود ، احساسش بر منطق شان غلبه کرد…

که این را هم می توان از شور جوانی شان دانست و سو استفاده انگشت شمار افرادی که پیش از این ذات خود را نشان داده اند ، مزید بر علت شد تا این اعتراض به مانند تیشه ای باشد بر ریشه ی تیم و حتی در یک صدایی هوادار!

اعتراضی که در گذشته با منطق پیش می رفت و در اکثر مواقع مفید واقع می شد.

 

متن کامل در ادامه مطلب

اعتراض و انتقاد حق هر هوادار عاشق و سینه چاکی است و ما هم در بعد از بازی با ملوان اولین رسانه ای بودیم که انتقادات خود را به مجموعه ی داماش اعلام کردیم.

اما…

از تمام هواداران پرشور و عاشقان همیشگی و سینه سوخته داماشی انتظار می رود که تمام اتفاقات اخیر را برای موفقیت عشق مشترکمان ، فراموش کنیم و اگر هم به اعتقاد کثیری از هواداران در زمان و ماهیت آن اعتراض اشتباهی رخ داده است ، از آن درس بگیریم.

 

رمز موفقیت و ماندگاری داماش همیشه اتحاد و یکدلی ما بوده و در فاصله ی دو روز دیگر باید تیم را از لحاظ روحی ، روانی و فنی آماده بازی با استقلال کنیم.

در روزگاری که تو گویی تمام ایران بسیج شده است تا شهرباران نماینده ای در فوتبال ایران نداشته باشد ، ما هواداران داماش که مدعی اینیم که رهروان میرزا ، سربازِ سردار ایستادگی و تسلیم ناپذیری هستیم هرگونه اختلافی که به تیم مان ضربه می زند را کنار بگذاریم و با هم متحد ، تیم مان را به مانند طوفان برای مقابله با بدخواهان مان روانه مسابقات کنیم.