دیار وارش: آخرین تمرین داماش گیلان پیش از دیدار با شهرداری بندرعباس در استادیوم عضدی برگزار شد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، داماشی ها که در بازگشت از قائمشهر، به دلیل پوشیده بودن زمین های ورزشی رشت از برف، طی روزهای گذشته برای برگزاری تمرین به سالن های شهرداری و کارگران پناه برده بودند، آخرین تمرین خود پیش از تقابل با شهرداری بندرعباس را به صورت سبک در استادیوم عضدی رشت برگزار کردند.

این تمرین درحالی از ساعت ۱۴ امروز (جمعه) برگزار شد که حدود یک سوم از زمین استادیوم عضدی قابلیت برگزاری تمرین را داشت و در سایر نقاط کارگران شهرداری مشغول به پاک سازی زمین از برف برای دیدار فردا بودند.
از نکات جالب توجه پیش از آغاز تمرین، دست به پارو شدن برخی از بازیکنان و عوامل داماش برای مهیا شدن بهتر بخش قابل استفاده زمین بود. داماشی ها در حاشیه تمرین نیز به شوخی با گلوله های برفی پرداختند.
گزارش تصویری این تمرین را در ادامه مشاهده می فرمائید:
(ترتیب عکس ها ستونی و از بالا به پایین)