اولین جشنواره پاییزی آمادمی فوتسال شهرداری رشت در سالن آتش نشانی شهرداری برگزار شد.
به گزارش وارش اسپرت – پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان، این دوره از بازیها با حمایت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت و به کوشش کاظم کسمایی مسئول آکادمی فوتسال شهرداری با هدف قرار گرفتن در فضای رقابتی و ایجاد انگیزه برای همه بچه ها با هر سطح از توانمندی در سالن آتشنشانی رشت برگزار شد.
لازم به ذکر است آقایان مهدی می بستانی کیوان کسمایی و پدرام زاهدی در این آکادمی مشغول امر بازیکن سازی هستند.

عکس ها و گزارش: پوریا بالازاده