امیر عابدینی در برنامه ۹۰ در ۹۰ شبکه جهانی جام جم

  امیر عابدینی در باره ساختارسازی در زمینه تیم های پایه و جذب نوجوانان و جوانان کشورمان به بدنه فوتبال گفت : من باید این نوید را بدهم که این اتفاق میمون در حال شکل گیری در ایران است ، خوشبختانه آموزش و پرورش کاری کرد کارستان ، آن ها برای اولین بار مجوزهایی صادر می کنند تا مدارس به [...]