نیمه های فصل گذشته بود که با نظر شورای تامین استان گیلان، دیدارهای داماش گیلان از استادیوم عضدی رشت به استادیوم سردارجنگل و در حومه شهر رشت منتقل شد.

 

در ادامه نظر وحید رضایی سرمربی وقت داماشی ها نیز، مزید بر علت شد تا بر خلاف خواسته هواداران داماش، از سوی مدیران باشگاه داماش تلاشی برای بازگشت به استادیوم خاطره انگیز عضدی صورت نگیرد.

حالا روند کند متولیان امر برای بازسازی سکوهای استادیوم عضدی، جملگی فوتبال دوستان رشتی را برای اتمام سریع بازسازی سکوهای عضدی نا امید کرده است.

 

با این حال هواداران داماش معتقدند یکی از مهمترین عوامل سد راه صعود داماش به لیگ یک، عدم برگزاری دیدارهای تیم محبوب خود در استادیوم خانگی درون شهر یعنی عضدی بود که مورد توجه مسئولین، متولیان امر و مدیران باشگاه قرار نگرفته بود و اکنون هم خواهان برگزاری دیدارهای خانگی خود حتی با نصف ظرفیت در استادیوم دکتر عضدی هستند تا داماش گیلان بتواند نهایت بهره را از امتیاز برگزاری دیدارهای خانگی ببرد.

درخواستی که می تواند با پیگیری مستمر مدیریت باشگاه داماش منتج به گرفتن مساعدت متولیان امر شود!