دیار وارش: شورای شهر لایحه کمک مالی به باشگاه داماش را تصویب کرد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، در جلسه روز گذشته شورای شهر رشت طرح لایحه کمک مالی به دو باشگاه داماش گیلان و سپیدرود رشت مورد بررسی قرار گرفت.
 
این دو لایحه که ابتدا قرار بود به صورت عادی تحت بررسی قرار بگیرد، نهایتا گویا با تلاش رسولی یکی از اعضای شورای شهر به صورت دو فوریتی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
طبق خبرها، مبلغ پرداختی به تیم داماش صد میلیون تومان است که این مبلغ در زمان پرداخت باید در صحن شورا انجام گیرد.
 

 همچنین لایحه کمک مالی به باشگاه سپیدرود نیز مورد تصویب شورانشینان رشت قرار گرفت.