وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان: سقوط داماش به لیگ یک از حواشی این تیم کم نکرد و هرکس برای مبرا کردن خود به گروهی دیگر می تازد.در این شرایط به سراغ محمد مختاری مدافع با سابقه و محبوب داماشی ها رفتیم تا نظر وی را در مورد جریمه ی احتمالی ، آینده تیم با عابدینی ، صحبت های مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در مورد قرارداد بازیکنان ، مقایسه ورزش گیلان و مازنداران و… جویا شویم. پیشنهاد می کنیم مصاحبه ی اختصاصی وارش اسپرت با محمد مختاری را به طور کامل بخوانید…

 

varesh-sport.com: سقوط کردیم! چه شد که داماش به اینجا رسید…؟

داغ دل ما را تازه کردید! مسائل زیادی دست به دست هم داد تا داماش سقوط کند. یعنی اتفاقات و افراد زیادی دست به دست هم دادند تا تیم سقوط کند که موفق هم شدند وبه آنها تبریک هم می گویم.

نیم فصل اول را خوب شروع کردیم وامتیازهم جمع کردیم اما من و چند تا از بچه ها می دانستیم که در ادامه به مشکل برمی خوریم؛ هر چند که در نیم فصل اول ۱۹ امتیاز گرفته بودیم و بسیاری عقیده داشتند نیم فصل دوم هم با کسب ۱۰امتیاز به راحتی ماندگار می شویم اما دیدید که حتی اگر ۱۰ امتیاز هم میگرفتیم نمی توانستیم بمانیم…

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

خیلی از بازیکنان انگیزه خود را ازدست داده بودند وبرخی هم قصد جدایی از داماش داشتند. شرایط مالی تیم هم به صورتی بود که خیلی از بچه ها علاقمند به جدایی بودند وباشگاه هم نتوانست یک سری از بازیکنان که در نیم فصل اول به تیم کمک کردند را حفظ کند که البته من هم به آن بازیکنان حق می دهم. شاید من هم اگر می توانستم بسیاری از مسائل را در نظر نگیرم ، میگذاشتم ومیرفتم. به هر حال بازیکن هم خودش وهم خانواده اش خرج دارد وتنها راه درآمدمان هم از فوتبال است.

در طول دوران فوتبالم به یاد ندارم که یک تیم در نیم فصل هشت امتیاز کسب کند. باشگاه شرایط یک تیم دسته سومی را پیدا کرده بود. امکانات، پول و هیچ چیز دیگری نداشتیم و هیچ کس هم پشت ما نبود. هرکدام از مسئولین هم که به ما سلام می کردند، فردا روز برسرما منت می گذاشتند. مدیرعامل هم به دلایلی رفته بود ونمی توانستیم پیدایش کنیم دلایلش هم بماند وکسی هم نبود از تیم ما دفاع کند.

شما نگاه کنید ما چند بازی از داوری ضربه خوردیم ولی هیچکس نیامد در تلویزیون از ما دفاع کند وبگوید چرا داماش از داوری ضرر میکند؟ به خصوص بازی های آخر که دیدارهای حساسی برای ما بود به راحتی علیه ما قضاوت شد. اگر باشگاه دیگری بود قطعا علیه کمیته داوران وفدراسیون فوتبال جنجال به پا می کرد،ولی در تیم ما انگار نه انگار….
البته خیلی ها از سقوط تیم خوشحال می شدند؛ به گوش خودم شنیده ام خیلی از آدم ها می گفتند تیم داماش فقط برای ما دردسرساز شده است.

 

به هر حال همه چیز دست به دست هم داد که تیم سقوط کند که در این بین اول خود ما بازیکنان و مربیان مقصر بودیم که نتوانستیم تیم را حفظ کنیم .حال به هر دلیلی یا با هر کمبودی می شد شرایطی را رقم بزنیم که تیم در لیگ برتر بماند. مقصر دوم هم باشگاه وکسانی بودند که به وعده وعید هایی که داده بودند عمل نکردند. مقصر سوم هم مسئولین هستند که البته درست است ما با مسئولین قرارداد نداشتیم اما این تیم فقط متعلق به بازیکنان یا مسئولین تیم نبود بلکه هویت یک شهر و استان بود و آنان می توانستند از هویت خود دفاع کنند. باید به تیم کمک می کردند تا تیم حفظ می شد سپس پایان فصل حساب وکتاب می کردند که ما به این تیم چه میزان کمک کرده ایم وبرای فصل بعد چه کاری می توانیم انجام دهیم. به نظر من کمک نکردن به داماش بی احترامی به مردم یک شهر بود…

 

varesh-sport.com: دربخشی از حرف هایتان به افرادی اشاره کردید که از سقوط تیم خوشحال شدند. این افراد چه کسانی بودند؟مسئولین باشگاه یا مسئولین استانی؟

خیلی ها از تیم خودمان (چه کسانی که بودند و یا برخی که رفتند) دوست داشتند این تیم نتیجه نگیرد. همینطور یک سری از مسئولین استان (البته برخی نیز کمک کردند) دوست نداشتند تیم نتیجه بگیرد. حالا به دلیل رفاقت با برخی افراد یا هردلیل دیگری خیلی به تیم ضریه زدند. تنها کسانی که در این بین هیچ تقصیری نداشتند وتنها نقطه مثبت تیم بودند هواداران داماش هستند. اگر این هواداران نبودند خودم به شخصه وسط فصل تیم را رها می کردم. تنها دلیل ماندنم دوستانی بود که درون تیم وبین هواداران داشتم.مابچه ها فقط شرمنده ی هواداران هستیم. وقتی دوستانی را می بینم که با ما تماس می گیرند یا در کوچه وخیابان آنها را می بینم به این اندازه ناراحتند برای ما هم دردناک است.

 

varesh-sport.com: سقوط حق تیم داماش بود؟

سقوط حق تیم ومجموعه داماش بود اما حق شهر رشت ومردم استان نبود.

در داماش سه سال پول نبود، مگر یک تیم چند سال با این شرایط می تواند دوام بیاورد.اگر امسال تیم ماندگار می شد سال آینده هم همین آش وهمین کاسه بود وبدتر می شد که بهتر نمی شد و باز هم شاهد حرص خوردن بازیکنان وهواداران می بودیم. این نوع برنامه ریزی در حد لیگ دسته اول هم نبود چه برسد به لیگ برتر واین برای فوتبال یک شهر زشت است.

 

محمد مختاری

 

varesh-sport.com: شما در سال۸۸هم در سقوط تیم داماش همراه بودید. آیا آن سقوط تلخ تر بود یا این فصل؟

این سقوط خیلی تلخ تر بود. درسال ۸۸ من تازه به تیم آمده بودم؛ رابطه ای که ما بازیکنان با هم داشتیم به این اندازه گرم نبود. حدود هفت سال است که من در این تیم هستم خیلی با هم صمیمی شدیم وبا هواداران نیز رابطه صمیمانه وگرم تری پیدا کرده ایم. آن سال شاید یک دهم هواداران را هم نمی شناختیم اما الان کل شهر را می شناسیم و شرایط متفاوت است. آن سال ها به هیچ وجه مثل الان نبود. الان هرجا که می رویم می بینم افرادی ناراحت هستند و از سقوط تیم اشک می ریزند.

 

varesh-sport.com: در دیدار مقابل ذوب آهن بین دو نیمه مصدوم شدی. چه اتفاقی افتاد و الان وضعیت مصدومیتت چطور است؟

دو ماه بود سر شاخه مینیسکم پاره شده بود که در تمرینات مراعات می کردم وبا همین وضع ادامه می دادم. در بازی ذوب آهن اوایل بازی برخوردی با بیاتی نیا داشتم که زانویم شدیدا درد گرفت که تا بین دونیمه ادامه دادم ولی احساس کردم دیگر نمی توانم ادامه دهم وبین دونیمه تعویض شدم. الان هم MRI گرفتم که تشخیص پارگی مینیسک دادند. روز دوشنبه برای مداوای مصدومیت نزد دکتر کیهانی خواهم رفت .

 

varesh-sport.com: کی بر میگردی؟

اگر نیاز به جراحی باشد حدود یک ماه طول خواهد کشید واگز نیازی به جراحی نباشد از هفته بعد شروع به وزنه زدن ودویدن خواهم کرد.

 

varesh-sport.com: جریمه حق بازیکنان داماش هست یا خیر؟

این موضوع بستگی به دیدگاه مدیریت باشگاه نسبت به بازیکنانش دارد. اگر قرار است جریمه ای در نظر گرفته شود باید باشگاه با مربیان تیم مشورت کند یا گروه نظارتی در نظر بگیرد تا بازیکنان را تحلیل کنند که هر کدام در طول فصل چه عملکردی داشتند و بر آن اساس جرایم را در نظر گیرند. درست است که تیم سقوط کرده اما اگر این موضوع برعهده من بود چون بازیکنان سه سال با مشکلات دست وپنجه نرم کردند سعی می کردم حداقل جریمه را برای آنان در نظر بگیرم. چون خیلی از بازیکنان تحت فشار بودند ومحتاج نان شب واجاره خانه بودند. به نظر نمی رسد چنین برخوردی با بازیکنان درست باشد.

 

varesh-sport.com: با شرایطی که وجود دارد فکر می کنید داماش می تواند بار دیگر به سطح اول فوتبال ایران بازگردد؟

سال۸۸تیم ما به لیگ یک سقوط کرد.اما آن زمان به قدری تیم امکانات داشت که ما بازیکنان می دانستیم که حتما سال بعد صعود خواهیم کرد و حتی آن فصل به پلی آف هم رفتیم اما سال بعد مطمئن بودیم که صد در صد صعود خواهیم کرد. ولی الان با این شرایط اگر نخواهند کاری انجام دهند وهرچه سریع تر فکری به حال تیم نکنند خیلی سخت است داماش به لیگ برتر بازگردد چرا که خیلی از تیم ها مثل مس کرمان وچند تیم دیگر تشنه صعود به لیگ برترند.

اگر مانند سال۸۸ زود شروع نکنیم وبرنامه ریزی دقیقی انجام ندهیم برگشت به لیگ برتر سخت خواهد شد.اما اگر همه دست به دست هم دهند وتیم خوبی ببندند مطمئنا سال بعد به لیگ برتر بازخواهیم گشت. همانطور که پدیده مشهد پس از یک سال تیمداری وبرنامه ریزی درست به لیگ برتر صعود کرد، ما با این پتانسیل تیمی که داریم در صورت بهبود وضعیت مالی و حل شدن مشکلات تیم می توانیم به راحتی در لیگ دسته اول نتیجه بگیریم و مانند چند سال پیش هفته ها قبل از پایان فصل صعود مان به لیگ برتر را مسجل کنیم.

اما متاسفانه همه در این شهر به جان هم افتاده اند وعلیه مدیر عامل باشگاه جبهه گرفته اند ویا مدیر عامل بر علیه افرادی دیگر ومربیان نیزعلیه برخی دیگر جبهه گیری کرده اند. در این شرایط اگر ابتدا این موضوعات جمع نشود فقط پول حلال مشکلات نخواهد بود.

 

varesh-sport.com: به نظر می رسید امسال در تیم هم یکدلی سابق وجود نداشت!

به هیچ وجه یکدلی وجود نداشت.نیم فصل اول بهتر بود اما در نیم فصل دوم با مشکلات مالی وتحقق نیافتن وعده ها یکدلی از بین رفت واز طرفی مربیان با این شرایط فراغ بال لازم را برای برخورد با بازیکنان متخلف نداشتند.

امسال یک سری از بازیکنان جوان تیممان (البته برخی خوب بودند) که تازه وارد تیم شده بودند فکر می کردند از کهکشان دیگری به شهری دور افتاده و پرت آمده اند که البته یک سری از مربیان برخورد هم کردند اما برخورد لازمی که نیاز بود از سوی بزرگ تیم وسرمربی انجام شود صورت نگرفت.

 

varesh-sport.com: دلیلش چه بود؟

دلیلش به نظرم ترس بود واینکه پشت برخی بازیکنان به جایی گرم بود ومربی تا یک حدی با برخی بازیکنان برخورد می کرد.

 

varesh-sport.com: مدیریت چرا برخورد نکرد؟

ما بازیکنان آقای عابدینی را حدود پنج ماه ندیدیم. هروقت هم می گفتیم آقای عابدینی کجاست؟ می گفتند آقای عابدینی به دلیل عدم پرداخت پول بازیکنان خجالت می کشد با بازیکنان رو در رو شود.

 

محمد مختاری ، mokhtari

 

varesh-sport.com: در دیدار دوستانه داماش مقابل نفت تهران با مسعود حسن زاده درگیری داشتید، قضیه چه بود؟

بله.در دیدار مقابل نفت در اردوی تهران بود که داور کارت زردی بابت اعتراض به مسعود حسن زاده نشان داد وپس از آن به او گفت گردنبندت را از گردن خارج کن که حسن زاده صحبت بدی را با داور انجام داد وبه او گفت داوری بلد نیستی وجمع کن و…! من به عنوان بزرگتر تیم در غیاب مهدوی و دیگر بچه های بزرگتر، نزد داور رفتم و از حسن زاده نیز خواستم گردنبند خود را خارج کند که حسن زاده در پاسخ گفت به "تو ربطی نداره" ومن هم پرسیدم مسعود با کی هستی؟ که حسن زاده در جواب گفت "اره بابا …برو تو کوچتون بازی کن" که من هم بعد از آن که از برخورد مربیان و مسئولین با برخی بازیکنان شاکی بودم تصمیم گرفتم خودم با او برخورد کنم و از کوره در رفتم که بازیکنان نفت وبازیکنان خودمان جلوی من را گرفتند و بعد از سوت پایان بازی و در رختکن هم که خواستم جواب حرکت او را بدهم، بازیکنان ومربیان مانع درگیری شدند!

پس از آن نیز در رختکن تیم در رشت با دسته گل از من عذر خواهی کرد ومهدوی ونظر محمدی با من تماس گرفتند وخواهان فیصله پیدا کردن ماجرا شدند ومن هم گفتم شما می توانید او راببخشید ودر ترکیب تیم از او استفاده کنید اما من مشکل شخصی با او دارم که بعد ها تسویه حساب خواهم کرد که به دلیل مشکلاتی که تیم با آن دست وپنجه نرم می کرد منصرف شدم!

 

varesh-sport.com: نفر اول ورزش گیلان نیز بر علیه تیم داماش مصاحبه ای داشته وعنوان کرده کمک صد در صدی به داماش خیانت است وحقوق چندین ساله من برابری می کند با حقوق یک سال بازیکنان فوتبال. به عنوان یک بازیکن فوتبال در این خصوص چه نظری دارید؟

اولا درآمد سالانه بازیکنان به هیچ فردی غیر از خود بازیکن وباشگاه مربوط نیست. فوتبالیست شدن استعدادی است که خدا به هرکسی نمی دهد و حتی هوادار فوتبال بودن هم نیاز به استعدادی دارد که خدا در وجود هر کسی قرار نداده. خیلی از دکترها ومهندسین هستند که چندین برابر فوتبالیست ها حقوق می گیرند واین موضوعی نیست که کسی بتواند از آن ایراد بگیرد؛ همین الان در والیبال هم بازیکنی وجود دارد که بالای یک میلیارد پول گرفته است واین چیزی نیست که کسی بتواند از آن ایراد بگیرد. در ضمن این موضوع در مورد بازیکنان داماش به هیچ وجه صدق نمی کند، چرا که بازیکنان داماش نه تنها پول میلیاردی نمی گیرند حتی قراردادهای معمولی خود را نیز چند سال است که دریافت نکرده اند.

من به شخصه انتظار چنین صحبتی را ازاین فرد نداشتم. در ضمن هرکسی باید در حیطه وظیفه وعملکردی خودش اظهارنظر کند. اینکه مربی تیم فوتسال توانایی مالی دارد ونباید به او کمک کنیم حرف سبکی است. خیلی افراد آمده اند پشت این میز اما این میز وصندلی به هیچکس وفا نکرده وچه بهتر که توقعات مردم را برآورده کرده ودر جهت خواسته های مردم گام برداریم تا دو فردای دیگر جلوی مردم سربلند باشیم. همانطور که هنوز خیلی از هوادارانمان امید هرندی را با وجود حضور کوتاه مدتش در داماش دوست دارند . یک سرى از آقایان هنوز مدت ریاستشان به یک سال هم نرسیده است، به همین خاطر نمیدانند که در مورد چه چیزی و چگونه باید اظهار نظر کنند یا اصلا این موضوع ربطی به آنها دارد که اظهار نظر مى کنند؟ بهتر است که آقایان در صحبت هایشان نسبت به هواداران و بازیکنان ادبیات لازم را رعایت کنند که باعث بی احترامی به طرف مقابل نشود، ضمن آنکه آدم برای بزرگ شدن در هر کاری باید ظرفیت شنیدن حرفهای مردم را داشته باشد. چه بسا که این حرف ها از دهان چند هزار هوادار و به طور خود جوش بیرون بیاید. شاید یک سری از آقایان فقط یک بار از هواداران حرف خورده اند و اینقدر شاکی شدند، ولی همین بازیکنانی که به قول یک سری افراد پول زیادی می گیرند درطول سال چندین و چند بار بدترین حرف ها نثارشان می شود ولی باز هم به عشق این هواداران تلاش می کنند تا مردم شاد و راضی باشند.

 

varesh-sport.com: پولی که از سوی مسئولین استانی داده شده به حساب باشگاه رفته یا به حساب شما آمده است ؟

تا جایی که من اطلاع دارم این پول به حساب باشگاه رفته است و سپس از حساب باشگاه به حساب بازیکنان وارد شده است.واین پول تا سقف هشت میلیون بین تمام عوامل تیم تقسیم شده است.

 

varesh-sport.com: در خصوص اینکه برخی از مسئولین استانی عنوان می کنند کمک به داماش وظیفه ما نیست چه نظری دارید؟

مسئولین استان هیچ وظیفه ای برای کمک به داماش ندارند و ما قراردادی با آنها نداریم، اما وقتی می بینند این باشگاه در حال نابودی است وبا احساسات عده ی زیادی از مردم روبرو شده ایم باید به مردمی که خدمتگزارشان هستیم کمک کنیم. کمک به داماش یعنی کمک به مردم این شهر نه فقط بازیکنان. این تیم فقط بازیکنان ومربیان نیستند بلکه با هوادارانی روبرو هستیم که باشکست های این تیم اشک می ریزند وعزادار می شوند. می شد از بودجه استان استفاده کرد برای تیمی که در سطح استان محبوب است. باید تلاش کنند دل مردم استان را به دست آوردند حال از هر راهی که شده است. شاید یک روز وجود یک تیم کاراته که رشته خود آقای رهنما است بتواند باعث خوشحالی مردم شود که در این صورت دیگر ایشان نمی تواند بگوید چرا به رشته کاراته کمک شده است؟

 

varesh-sport.com: شما طبق مرزبندی های کشوری متولد استان مازندران هستید. آقای رهنما در مصاحبه ای گفته اند الگوی ما در ورزش باید استان مازندران باشد. اما تا جایی که ما اطلاع داریم حسرت مردم مازندران نداشتن یک تیم لیگ برتری فوتبال است .در این خصوص چه نظری دارید؟

اینکه مازندران تیم لیگ برتری ندارد ضعف مسئولین این استان است. مازندران در حال حاضر قطب فوتبال ایران از نظر داشتن بازیکنان لیگ برتری است اما چرا یک تیم لیگ برتری ندارد؟ مردم مازندران وهواداران تیم پرطرفداری مثل نساجی حسرت حضور یک تیم لیگ برتری را می خورند ولی استان گیلان دوتیم لیگ برتری دارد و هوادارانشان عاشقانه این تیم ها را دوست دارند. مشخص نیست که چگونه مسئولین استان گیلان این مسائل را نمی بینند؟

دردیدار مقابل ذوب آهن ما به دلیل مشکلات مالی یک روز قبل از بازی به اصفهان اعزام شدیم وده ساعت در مسیر بودیم. اما در مقابل در اردوی تیم ذوب آهن تمامی مسئولین استانی اصفهان حضور داشتند وبه بازیکنان ذوب آهن وعده های مالی و امکانات فراوان دادند و باعث افزایش روحیه بازیکنان این تیم شدند.

 

varesh-sport.com: شهردار رشت هم پس از دیدار ذوب آهن برای تیم ملوان پاداش تعیین کرد!

ای کاش قبل از اینکه بازی آخر برای ملوان پاداش می گذاشتند زودتر این پاداش رابرای ما در نظر می گرفتند یا به تیم ما کمک بیشتری می کردند. در دیدار آخر ما مقابل مس که بازی مرگ وزندگی بود وتیم نیاز مبرمی به پیروزی داشت آقایان برای این دیدار بلیط فروشی انجام دادند، در حالی که می توانستند این بازی را رایگان کنند تا افرادی که توانایی خرید بلیط ندارند هم در این دیدار تیم شهرشان را حمایت کنند. مردم اگر این مسایل را ببینند متوجه خواهند شد که ما در طول فصل چه مشکلاتی را تحمل کردیم.

 

 

varesh-sport.com: داماش را در آینده در صورت حضور یا عدم حضور عابدینی چگونه می بینید؟!

در زمانی که این تیم پول وامکانات داشت ما چند سال خیلی خوب با امیر عابدینی داشتیم. سال هایی داشتیم که اگر ادامه پیدا می کرد در حال حاضر ما یکی ازقطب های فوتبال ایران بودیم اما بعد از اتفاقاتی که برای گروه آریا افتاد همه چیز خراب شد. چند سال قبل خود من وحتی اطرافیانم جرات نمی کردند در مورد امیر عابدینی اظهار نظر بدی کنند،اما الان چه اتفاقی افتاده است که از من بازیکن ناراحتیم تا برخی از هواداران؟ خب خیلی از مسایل دست به دست هم داد که این شرایط به وجود آمده. اگر شرایط مالی این تیم (حال در اختیار هر ارگانی هست) بهبود پیدا نکند نه تنها امیر عابدینی بلکه هیچ فرد دیگری نمی تواند این تیم را نجات دهد. اگر همین امروز هم شروع کنند ومشکلات مالی این تیم را برطرف کنند مطمئن باشید سال بعد صعود خواهیم کرد.

 

varesh-sport.com: فکر می کنید امکان دارد که داماش به سرنوشت ابومسلم، شموشک و اینگونه تیم ها دچار شود؟

اگر وضعیت مالی تیم به همین منوال باشد قطعا وضعیت بدتری انتظار داماش را می کشد چرا که تیم هایی مانند شموشک وابومسلم هواداران پرشور داماش را که در تمام بازی ها حامی این تیم هستند نداشتند واین موضوع باعث شده است که این تیم ها به این سرنوشت دچارشوند. اگر این مشکلات برای تیم داماش هم ادامه پیدا کند اختلاف های بزرگتری در استان وشهر به وجود خواهد آمد که این موضوع برای خود مسئولین هم بد خواهد شد.

 

varesh-sport.com: پیشنهادی از تیمی دارید؟ آیا با داماش ادامه می دهید؟

هنوز که تیم ها برای جذب بازیکنان شروع به کار نکرده اند اما همین جا اعلام می کنم اگر وضعیت مالی باشگاه خوب شود وطلب خودم را دریافت کنم، دسته یک که هیچ تا دسته سه هم با داماش ادامه می دهم حتی تا آخر فوتبالم! این را از ته دل می گویم.

 

varesh-sport.com: وحرف پایانی…

فقط می خواهم از هواداران داماش تشکر کنم که تنها نقطه مثبت تیم داماش بودند. آنها در تمام بازی ها همراه ما بودند و فراز ونشیب نداشتند… هوادارانی که از چالوس تا آستارا حامی داماش بودند. همچنین در خیلی از دیدارها دوستان خودم هم از مازندران برای حمایت از داماش می آمدند وحقیقتا" داماش محبوب ترین تیم شمال کشور است. دست تک تک هواداران داماش را می بوسم وفقط می گویم که ما بازیکنان شرمنده ایم که نتوانستیم سهمیه لیگ برتری فوتبال رشت را حفظ کنیم. انشاا…بتوانیم با بهتر شدن شرایط تیم ویکدل شدن مسئولین دوباره این تیم را به لیگ برتر بازگردانیم.

 

مصاحبه: مهرداد-مازیار-سینا

منبع: www.varesh-sport.com

وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان