مدیر روابط عمومی و رسانه ای باشگاه داماش گیلان مشخص شد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، طی حکمی از سوی اسماعیل حاجی پورمالک و رئیس هیات مدیره باشگاه داماش گیلان، میثم محبوب خبرنگار و روزنامه نگار گیلانی به سمت مدیر روابط عمومی و امرو رسانه باشگاه داماش منصوب شد.
 
طی هفته های گذشته و پس از شروع به کار مدیریت جدید باشگاه داماش دامین جدید سایت رسمی این باشگاه خریداری شد و با مشخص شدن مدیر روابط عمومی داماش به نظر می رسد که به زودی سایت رسمی باشگاه نیز رونمایی شود.
لازم به ذکر است، علی احمدی سراوانی طی ۱۴ سال گذشته در باشگاه داماش گیلان (وپگاه) عهده دار این مسئولیت بوده است.

 
 
 
 
 
میثم محبوب، روابط عمومی داماش، باشگاه داماش، سایت داماش، وارش اسپرت ، damash guilan ،