سید گلمیر ساداتی قدیمی ترین عکاس فعلی رسانه های گیلان به علت اتمام شارژ باتری قلبش در مرکز اموزشی و درمانی قلب حشمت رشت بستری شد.وی سالها در عرصه مطبوعات گیلان زحمت کشید و عکس هایش در عرصه های اجتماعی و ورزشی و فرهنگی مزین بخش نشریات استان بوده است..نامبرده سه فرزند خود را هم تشویق به کار رسانه نمود.

سید گلمیر ساداتی این روزها شرایط سختی دارد و حتی از داشتن یک مستمری و بازنشستگی هم محروم است…البته به دستور دکتر ارسلان زارع استاندار گیلان عیادتی از سوی روابط عمومی استانداری گیلان از ایشان صورت گرفت که جای تقدیر از ایشان دارد.