سری سوم و پایانی گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از بازی تیم های داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی با سه گل به سود لاجوردی پوشان شهر رشت به پایان رسید.

گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان و آلومینیوم هرمزگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش تصویری بازی داماش، گزارش تصویری بازی داماش گیلان – آلومینیوم هرمزگان، سایت داماش، وارش اسپرت، دیار وارش، سایت هواداران باشگاه داماش، داماش گیلان، damash،