سری سوم و پایانی گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان (دیار وارش) از بازی داماش گیلان و پیکان تهران را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی با حساب دو بر یک به سود پیکانی ها خاتمه یافت.

گزارش تصویری بازی داماش  - پیکان
  گزارش تصویری بازی داماش  - پیکان
  گزارش تصویری بازی داماش  - پیکان
  گزارش تصویری بازی داماش  - پیکان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت بازی داماش گیلان - پیکان تهران
 
 
 
 
 
 گزارش تصویری، داماش – پیکان، سایت داماش، وارش اسپرت، هواداران داماش گیلان، damash، سایت وارش اسپرت، دیار وارش،