یازده سال از درگذشت مهندس ایرج زهرابی گذشته اما هنوز اهالی ورزش در گیلان یاد ایشان را زنده نگه می‌دارند. این بزرگ‌ترین درس برای همه کسانی است که مسئولیتی در ورزش دارند.
جامعه ورزش فراموشکار نیست، حافظه تاریخی دارد و می‌داند چه کسانی چه خدماتی را ارائه کرده‌اند. آقای زهرابی مسئولیت‌های مهمی در فوتبال داشته‌اند و برای فوتبال گیلان خدماتی را ارائه کرده‌اند که هنوز از ذهن‌ها پاک نشده است.
تبحر ایشان در برقراری ارتباطات موثر با فدراسیون فوتبال، تجربه‌های با ارزش در باشگاه‌داری و شناخت ایشان از مدیریت در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی، کمک کرده بود که برای هیات فوتبال نیز رئیسی موثر باشند. ایشان رئیس هیات فوتبال بودند اما در همان دوران می‌دانستند که فوتبال با باشگاه‌ها معنا پیدا می‌کند. حمایت سرسختانه از باشگاه‌ها از ایشان یادگارهایی باقی گذاشته است.
یک ویژگی مهم آقای زهرابی این بود که از رشت تا انزلی و همه شهرهای گیلان ایشان را حامی خود می‌دانستند. اهالی فوتبال انزلی ایشان را از خانواده خود می‌دانستند و اهالی فوتبال رشت نیز آقای زهرابی را حافظ منافع ورزشی خود می‌دیدند. این نشان می‌دهد که نگاه یکسویه نداشتند و فوتبال استان را یک خانواده می‌دیدند.
مهندس زهرابی از مدیران تحصیلکرده و خوشفکر در فوتبال بودند و به غیر از ورزش، مدیریت در صنعت و فعالیت‌های اقتصادی را می‌شناختند. به پیشکسوتان احترام می‌گذاشتند و هم‌نشین مردان بزرگ فوتبال گیلان بودند و می‌دانستند که فوتبال را باید با اعتبار و اندیشه آنها اداره کرد.
این نکات باید از یک دهه پیش درس‌هایی برای آینده فوتبال گیلان می‌شدند اما از این درس‌ها و از این روش‌ها در فوتبال گیلان استفاده نشد و در یک دهه اخیر فوتبال گیلان با باشگاه‌های ورشکسته، پیشکسوتان دور مانده از فوتبال و بحران‌های مدیریت مواجه شده است.
به همه ما اگر حتی یک قدم در هر کاری برداشته باشیم، انتقاداتی وارد است اما باید ببینیم سرانجام چه خدماتی از ما به جا مانده است. هنوز از سوی اصیل‌ترین چهره‌های فوتبال گیلان با احترام از آقای زهرابی یاد می‌شود. بازیکنان قدیمی فوتبال گیلان از حمایت‌های ایشان می‌گویند. مردان کهنه‌کار و موسپید و صاحبان واقعی فوتبال مثل آقایان صالح‌نیا و جهانپور و جهانی و بسیاری از بزرگان از خدمات موثر مهندس زهرابی می‌گویند. مهندس زهرابی یک سرمایه برای فوتبال گیلان بودند و از دست دادن ایشان برای فوتبال گیلان یک آسیب بزرگ بود.
روش‌های مدیریت مهندس زهرابی باید با تغییرات و روزآمدی به دلیل تغییرات زمانه، در فوتبال گیلان تکرار می‌شد. حس مسئولیت‌پذیری و مدیریت قاطعانه از نیازهای فوتبال گیلان است.
وقتی می‌بینیم که جوانان دو یا سه دهه پیش با چه عشق و احترامی از حمایت‌های مهندس زهرابی خاطره تعریف می‌کنند، باید برای ما روشن شود که آن حمایت‌ها چه آثاری برای فوتبال گیلان داشته است. آیا جوانان امروز با عشق و احترام از حمایت‌های مدیران فعلی خاطره‌ای تعریف می‌کنند؟ تفاوت‌ها اینجا روشن می‌شود و نیاز به قضاوت ما درباره عملکرد افراد ندارد.

نگارنده: اسماعیل شاد
منبع: www.Varesh-Sport.com
وارش اسپرت – پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان